Osvěžovač vzduchu Fresh air 300ml anti tobacco Zobrazit větší

Osvěžovač vzduchu Fresh air 300ml anti tobacco

24.0 kusů v kartónu

11169

Nový produkt

10840 ks

Parametry

kusů v kartónu24.0

Více informací

Fresh air - osvěžovač vzduchu, určený pro interiéry - 300 ml. Odstraňuje nepříjemné zápachy z interiérů. Instrukce: před použitím dobře potřepejte, sprej držte ve výšce ramen a aplikujte cca 5-10 sek. Varování: prosím přečtěte si pečlivě instrukce. Neaplikujte vůni, jestliže se ve stejné místnosti nacházejí: těhotné ženy, děti a osoby s respiračními potížemi, či nemocemi. Sprej může způsobit alergickou reakci. Skladujte v suchu a z dosahu potravin. Přímo neinhalujte, neaplikujte na potraviny, nestřílejte na zdroje tepla a ohně. Chraňte před vnějším poškozením, ani prázdnou Fresh air - osvěžovač vzduchu, určený pro interiéry - 300 ml. Odstraňuje nepříjemné zápachy z interiérů. Instrukce: před použitím dobře protřepejte, sprej držte ve výšce ramen a aplikujte cca 5-10 sek. Varování: prosím přečtěte si pečlivě instrukce. Neaplikujte vůni, jestliže se ve stejné místnosti nacházejí: těhotné ženy, děti a osoby s respiračními potížemi, či nemocemi. Sprej může způsobit alergickou reakci. Skladujte v suchu a z dosahu potravin. Přímo neinhalujte, neaplikujte na potraviny, nestřílejte na zdroje tepla a ohně. Chraňte před vnějším poškozením, ani prázdnou láhev neprorážejte, a nevhazujte do ohně. Nebezpečí. H222 Extrémně hořlavý aerosol. H229 nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 stupňů. Recyklovatelný obal, uložte na místo určené k odkládání obalů. Obsahuje reakční směs: 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)on (číslo ES 247-500-7) a 2-methylisothiazol-3 (2H)-on (číslo ES 220-239-6) (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Obsah: 300 ml. Datum výroby a minimální trvanlivost do: uvedeno na obalu. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.