Nové Obrázek Zobrazit větší

Ernet WC závěs Ultra Hygiene Eucalyptus 2x50g

24.0 kusů v kartónu

1204375

Nový produkt

Tento produkt již není na skladě

Parametry

kusů v kartónu24.0

Více informací

Návod k použití: Závěsný díl Ernet WC Block umístěte na okraj WC mísy tak, aby WC blok zůstal uvnitř v kontaktu s protékající vodou pod okrajem toalety. Po upotřebení náplně ve WC bloku, jej vyměňte za nový. Složení: 30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl Salicylát, Cinnamal, Citronellol, Coumarin, Eugenolhexyl Cinnamal, Linalool, barvivo. Před použitím si přečtěte pokyny. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zabraňte dlouhodobému kontaktu vašich rukou s přípravkem, abyste ochránili pokožku. Nepoužívejte jej k mytí rukou, obličeje, těla a potravin. Uchovávejte mimo odděleně od potravin. WC blok nesmí přijít do přímého kontaktu s bělidlem nebo jiným čistícím prostředkem. Je určen pouze pro použití na WC. Upozornění PH: Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Uschovejte si obal na etiketu, pokud je nutná lékařská pomoc. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Obsahuje kyselinu benzensulfonovou, C10-13-alkylové deriváty, sodné soli. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, pokud jsou nasazeny – pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Obsah/nádobu zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Obsahuje 2 ks. Hmotnost 100g. Vyrobeno v Turecku. Dovozce: Putorius s.r.o, Ruzynská 18, Praha 6, www.putorius.cz Spotřebujte nejlépe do: viz tisk obal.