Obrázek Zobrazit větší

Papilion PADEX čistič na sklo 750 ml Ocean

12.0 kusů v kartónu

15067

Nový produkt

1354 ks

Parametry

kusů v kartónu12.0

Více informací

Místa použití: Sklenice, okna, porcelánové a keramické materiály. Informace pro spotřebitele: Před použitím si přečtěte pokyny. Při použití spreje si chraňte dýchací cesty. Po použití si umyjte ruce vodou. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. V případě zasažení očí a pokožky omyjte velkým množstvím vody. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Pro ochranu pokožky se vyhněte dlouhodobému kontaktu s produktem. Nepoužívejte k čištění rukou, obličeje, těla a potravin. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Likvidujte obsah/nádobu v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. EUH208 - Obsahuje (Směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2H-isothiazol-2-onu (3:1)). Může vyvolat alergickou reakci. Složení: 1-5 % Alkohol (Alkol), 5 % Aniontové aktivní činidlo (Anyonik Aktif Madde), Protecter (Koruyucu), CI: 19040 (Boya), CI: 42090 (Boya), Vůně (Esans), Aqua (Su). Datum výroby a minimální trvanlivost do: uvedeno na obalu. Skladujte na chladném a suchém místě. Chraňte před přímým slunečním zářením.