Obrázek Zobrazit větší

Papilion PADEX úklidové ubrousky lemon 80 ks

12.0 kusů v kartónu

15081

Nový produkt

Zajistěte, aby vaše koupelna, kuchyně, terasa nebo také interiér auta byl vždy čistý a svěže vonící s čisticími ubrousky Fresh Air.

Na co lze čistící ubrousky použít?

 • Čisticí ubrousky Fresh Air jsou ideální na odstranění nečistot z koupelny, kuchyně, terasy také z interiéru auta.

Například na:

  • Zrcadlo (sklo)
  • Umyvadlo
  • Skřínky
  • Vanu
  • Dlaždičky
  • Plastové díly
  • Sedadla
  • Polstrování
  • Kožené části
  • Skříně
  • Dřevěný nábytek
  • Obložení
  • Vinylové podlahy.
  • Dřevěné podlahy
  • Sporák
  • Dřez
  • Kuchyňskou pracovní desku
  • Odkapávač
  • Sanitární keramiku
  • A i na mnohem více.

  Výhody:

  • Ubrousky jsou odolné a pružné, umožňují jejich natáhnutí na požadovanou velikost, aniž by se trhaly.
  • Po použití zanechávají příjemnou a svěží vůni citrónu.
  • Dodává lesk na vyčištěném povrchu.
  • Odstraňuje prach, špínu, otisky prstů a skvrny.
  • Umožňují rychlý a jednoduchý způsob, jak čistit povrchy jako je sklo a zrcadla.
  • Zajišťují jejich lesk a hygienu.

  Použití:

  • Otevřete obal a vyjměte ubrousek. Použijte k otření zmíněných povrchů víše v popisku. Po použití dobře zapečeťte obal, aby ubrousky zůstaly vlhké.

  Opatření týkající se použití:

  • Pouze pro vnější použití. Uchovávejte mimo dosah dětí. Vyvarujte se kontaktu s očima. V případě zasažení očí důkladně vypláchněte vodou. Nepoužívejte k čištění rukou, obličeje, těla a potravin. Po použití si umyjte ruce. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu a vysokým teplotám.
  • Vůně: Citrón.
  • Obsah: 80 ks.

  Více informací

  1395 ks

  Parametry

  kusů v kartónu12.0

  Více informací

  Složení: Aqua, Nonionic active agent (Nanyonik aktif madde), Cationic actice agent (Katyonik aktif madde), Preservative (Kuruyucu), fragrance (Parfum), EDTA. Upozornění: H317: Může vyvolat alergickou kožní reakci. P101 je-li zapotřebí lékařský prostředek, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte štítek. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. P333+P313 Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. P501 Odstraňte obsah/obal v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. EUH208 - Obsahuje (Limonene, P-mentha-1,4(8), dlene 2,6-dimethyl-7-okten-2-0l, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol). Může vyvolat alergickou reakci. Minimální trvanlivost do: viz obal.